__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"a9e5b":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"a9e5b":{"val":"var(--tcb-color-2)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"a9e5b":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Nhận chia sẻ

Pronunciation Mastery Blog

Kiến thức, Hướng dẫn & Công cụ giúp bạn

Phát âm tiếng Anh

tự tin

Để giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả trong công việc & cuộc sống, và tăng tốc việc học các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết của bạn.

Tại sao Tú blog

Học phát âm tiếng Anh như thế nào?

Tú có một mục đích duy nhất ở đây: Chia sẻ những kiến thức và công cụ giúp bạn phát âm Tiếng Anh tự tin và hiệu quả cho công việc của mình.

Có nhiều cách để đạt được mục tiêu đó. Ba nguyên tắc cơ bản của Tú khi chia sẻ những kiến thức này đó là:

Hiểu đúng. Học đúng

Hiểu đúng là cốt lõi để thực hiện đúng và có kết quả nhanh nhất.

Tập trung vào việc hiểu rõ bản chất của mỗi kiến thức trong phát âm thay vì tìm "đường tắt" hay "mẹo vặt".

Lộ trình rõ ràng

Mình đang ở đâu? Phát âm chuẩn là thế nào? Cần luyện tập điều gì?

Có một lộ trình cụ thể cho người Việt mình chinh phục phát âm Tiếng Anh là cách để bạn không lạc lối trong "rừng kiến thức".

Áp dụng thực tế

 Kiến thức là vô dụng nếu không thể áp dụng ngay vào cuộc sống của bạn.

Học đi đôi với hành. Khi thấy việc học mang lại những thành quả cụ thể trong công việc của mình, bạn sẽ càng có động lực tiếp tục hành trình.

Tìm hiểu thêm: Triết lý học của Tú

Các bài viết mới nhất

Bắt đầu chỉ với 5 ngày?

Bắt đầu cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh tự tin và hiệu quả với thử thách chính phục 44 âm nền tảng Tiếng Anh trong 5 ngày cùng Tú!

>